Vestland Fylkeskommune har mange tilbod til vaksne som treng vidaregåande opplæring. Søknadsfrist 1. april.