Kvinnherad kommune har i samarbeid med næringslivet og med støtte frå Hordaland Fylkeskommune fått utarbeidd ein grundig rapport som syner at det er store moglegheiter for grøn produksjon og bruk av hydrogen i kommunen. Sjølve rapporten er laga av analyseselskapet Greensight AS, og du finn den her.