MELD DEG PÅ HER

Pris:
Munnleg: 825 kr
Skriftleg (alle delprøvane): 800 kr
- 415 kr for kvar delprøve om du tek dei kvar for seg (lytte, lese, skrive)

KOMPETANSE NORGE har mykje nyttig informasjon om dei ulike prøvane.

Du finn heimesida deira her: www.kompetansenorge.no