Vi arrangerer norskprøven tre gonger i året. Vår, sommar og vinter. 

 

Mars 2022 

Skriftleg: 16. mars

Munnleg: 18. mars 

Mai/ Juni 2022:

Skriftleg: 

Munnleg: 

Desember 2022:

Skriftleg: 

Munnleg: 

 

Pris:

Munnleg: 600 kr

Skriftleg (alle delprøvane): 600 kr

- 400 kr for kvar delprøve om du tek dei kvar for seg (lytte, lese, skrive)

 

KOMPETANSE NORGE har mykje nyttig informasjon om dei ulike prøvane.

Du finn heimesida deira her: https://www.kompetansenorge.no/