Vi arrangerer norskprøven tre gonger i året. Vår, sommar og vinter. 

 

Mars 2021: 

Skriftleg: 17. mars

Munnleg: 19. mars 

Mai 2021:

Skriftleg: 19. mai

Munnleg: 26. mai

Desember 2021:

Skriftleg: 8. desember

Munnleg: 10. desember

 

Pris:

Munnleg: 600 kr

Skriftleg (alle delprøvane): 600 kr

- 300 kr for kvar delprøve om du tek dei kvar for seg (lytte, lese, skrive)

 

KOMPETANSE NORGE har mykje nyttig informasjon om dei ulike prøvane.

Du finn heimesida deira her: https://www.kompetansenorge.no/