I Kvinnherad kommune vert tilbodet om støttekontakt organisert på ulike stader om du er vaksen eller om du er barn/ungdom.

Ynskjer du informasjon om støttekontakttenesta for personar som er 18 år eller over, sjå her
Ynskjer du informasjon om støttekontakttenesta for personar under 18 år, sjå her.