I Kvinnherad kommune vert tilbodet om støttekontakt organisert på ulike stader om du er vaksen eller om du er barn/ungdom.

Ynskjer du informasjon om støttekontakttenesta for personar som er 18 år eller over, sjå her
Ynskjer du informasjon om støttekontakttenesta for personar under 18 år, sjå under Hjelpetiltak for barn og unge med funksjonsvanskar, og deira familiar her.