Det er mange omsyn som må takast og mange faktorar som må sjekkast ut når ein driv med planlegging. Under finn de ei liste over nyttige kjelder som ein skal sjekka i planarbeidet: