I 2015 oppretta Hordaland fylkeskommune ei ordning med tre regionale etablerarfond. Etablerarfondet i Sunnhordland er det Samarbeidsrådet for Sunnhordland som forvaltar.

Les meir her.

Logo Samarbeidsrådet.jpg