Om barnehagen

Ølve barnehage er ein del av Hatlestrand oppveksområde som består av Hatlestrand barne- og ungdomsskule, Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy barnehage. Det er ein einavdelings barnehage med 18 plassar for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen ligg i Ølve som ligg på nordsida av Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune.

Opningstider: 0700 - 1530

Råd og utval

FAU

Leiar: Hilde Håvik
E-post: hilde-haavik@hotmail.com
Tlf: 97 63 77 06

Vara: Linda Therese Mjelde
E-post: linda.therese.mjelde@kvinnherad.kommune.no
Tlf: 95 17 70 33

SU

Barnehagen har felles samarbeidsutval med Hatlestrand og Ølve barnehage.

LeiarHilde HåvikFau Ølve
Nest leiarLaura Galindo RomeroFau Hatlestrand
SkrivarViviann TuftenStyrar
 Elisabeth Prestnes FossåFor tilsett i Ølve bhg
 Siv Anne Austevoll SilkeFor tilsett Hatlestrand bhg
 Matthias W ZimmermannPolitisk representant for kommunen