Kontakt

Tlf. 53 46 13 38 / 94 13 48 69

Styrar
Viviann Tuften
Tlf. 53 46 11 90 / 452 81 005

Adresse
Kyrkjebygdvegen 184
5636 Varaldsøy

Opningstider: 07.00 - 15.00

Om barnehagen

Varaldsøy barnehage er ein del av Nordsido oppveksområde som består av Hatlestrand barne- og ungdomsskule, Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy barnehage. Det er ein einavdelings barnehage med 18 plassar for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen ligg på Varaldsøy som er ei øy midt i Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune.