Om barnehagen

Åkra barnehage er ein del av Åkra oppvekstsenter. Barnehagen har plass til inntil 15 born frå 0-6 år.

Opningstider: 07 - 16