Om barnehagen

Hatlestrand barnehage er ein del av Hatlestrand oppveksområde som består av Hatlestrand barne- og ungdomsskule, Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy barnehage. Det er ein einavdelings barnehage med 24 plassar for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen ligg på Hatlestrand som ligg på nordsida av Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune. 

Opningstider: 0730-1600

Råd og utval

FAU

Hatlestrand

Leiar: Laura Galindo Romero
E-post: laurar49@hotmail.com
Tlf: 93 87 70 90

Vara: Ina Nordås
E-post: inanordas@gmail.com
Tlf: 47 14 96 94

SU

Felles samarbeidsutval for Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy

LeiarHilde HåvikFau Ølve
Nest leiarLaura Galindo RomeroFau Hatlestrand
SkrivarViviann TuftenStyrar
 Elisabeth Prestnes FossåFor tilsett i Ølve bhg
 Siv Anne Austevoll SilkeFor tilsett Hatlestrand bhg
 Matthias W ZimmermannPolitisk representant for kommunen