Kontakt

Tlf. 53 46 13 98 / 948 76 340

Styrar
Viviann Tuften
Tlf. 53 46 11 90 / 452 81 005

Adresse
Tongavegen 16
5635 Hatlestrand

Opningstider: 07.30 - 16.00

Om barnehagen

Hatlestrand barnehage er ein del av Nordsido oppveksområde som består av Hatlestrand barne- og ungdomsskule, Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy barnehage. Det er ein einavdelings barnehage med 24 plassar for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen ligg på Hatlestrand som ligg på nordsida av Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune.