Om barnehagen

Hatlestrand barnehage er ein del av Hatlestrand oppveksområde som består av Hatlestrand barne- og ungdomsskule, Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy barnehage. Det er ein einavdelings barnehage med 24 plassar for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen ligg på Hatlestrand som ligg på nordsida av Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune. 

Opningstider: 0730-1600

Råd og utval

FAU

Hatlestrand

Leiar: Marthe Seljeseth
E-post: martheselje@gmail.com

Vara: Ina Nordås
E-post: inanordas@gmail.com

SU

Felles samarbeidsutval for Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy

Marthe Seljeseth– Leiar (foreldregruppa Ølve og Varaldsøy)

Hildegunn Håbrekke (foreldregruppa Ølve)

Liv-Inger Netland (tilsette Hatlestrand og Varaldsøy)

Irene Håvik (tilsette Ølve)

Vibeke Fredheim (representant for kommunen)

Viviann Tuften (styrar) – Tale- og føreslagsrett