Torstein Aarthun
Tlf. 951 24 964

Rådmannen si leiargruppe

Sektorleiar Oppvekst
Anne Sofie Bjelland Kjeka
Tlf. 991 03 430

Sektorleiar Omsorg, helse og sosial
Bjørg Wangensten
Tlf. 913 27 349

Sektorleiar Teknikk og miljø
Sigbjørn Øye
Tlf. 915 31 482

Seksjonsleiar Stab
Gunn Berit Sandnes Fosse
Tlf. 970 24 282

Seksjonsleiar Forvaltning
Hilde Kjelstrup
Tlf. 452 10 707

Seksjonsleiar Kultur, næring og utvikling
Anbjørn Høivik
Tlf. 917 05 737

Konsituert seksjonsleiar Løn og personal
Yngvar Skarveland
Tlf. 918 59 215

Økonomisjef
Geir Mogren
Tlf. 911 67 338

Rådmann, leiargruppa og økonomisjef har kontor i 2. etasje på rådhuset. 

Koordinerande eining

Mona Enes
E-post: mona.enes@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 489 94 337

Grethe M. Revne
E-post: grethe.marion.revne@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 951 18 345

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpa. Frivilligsentralen er ein stad kor gleda over å bruka deg sjølv er den betalinga du får.

Veronica T. Thorsen
E-post: veronica.thorsen@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 900 76 543