Framside - Grafisk handbok.PNG

Kvinnherad kommune har no fått ein grafisk profil med tilhøyrande malar. Dette skal nyttast til utarbeiding av reklamemateriell og presentasjonar. Handboka er eit hjelpemiddel for både tilsette og leverandørar, og inneheld blant anna reglar for bruk av logo, skrifttypar og farge, samt døme på profilen i bruk.

Her kan du laste ned handboka.

Lurer du på noko, ta kontakt med Innbyggjarservice på rådhuset.