Kvinnherad kommune vedtok i møte 15.01.1922 at det offisielle styringsmålet i kommunen skal vera nynorsk. Alle tilsette og alle kommunale organ har sidan vore plikta til å nytta nynorsk i tenesta.
Her kan du lese målbruksplanen som vart vedteken av kommunestyret 26.05.2016.