Sektor Omsorg, helse og sosial

Sektorleiar
Bjørg Wangensten
E-post: bjorg.wangensten@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 913 27 349

Sektor Oppvekst

Sektorleiar
Anne Sofie Bjelland Kjeka
E-post: anne.sofie.kjeka@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 991 03 430

Sektor Teknikk og miljø

Sektorleiar
Sigbjørn Øye
E-post: sigbjorn.oye@kvinnherad.kommune.no
Tlf. 915 31 482