Naudtelefonar

 • 110 Brann
 • 112 Politi
 • 113 Ambulanse

Andre

 • Vakt Brann og redning: 995 74 117
 • Koronatelefon for testing: 908 60 166 (mån-fred kl. 08-100 og 13.30-1430) 
 • Politi: 02800
 • Legevakt: 116 117
 • Jordmor : 116 117 (legevakt formidlar kontakt)
 • Vakttelefon vatn og avløp: 903 61 111
 • Feilmelding straum (felles for Kvinnherad Energi og Fjelberg Kraftlag): 975 65 060
 • Vakttelefon for kyrkja - beredskapstelefon for Sunnhordland prosti: 954 82 459
 • Veterinær i Kvinnherad (døgnvakt): 880 00 020
 • Ettersøk av trafikkskadd vilt (døgnvakt): 480 07 327
 • Barnevernet (kontortid): 53 46 16 90
 • Barnevernvakt: 976 10 100
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Krisesenter vest IKS avdeling Stord: 53 41 12 12
 • Overordna brannvakt: 995 74 117
 • Forløpskoordinator – Pakkeforløp rus- og psykiske helsetenester –  468 26 785