Naudtelefonar

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Politi: 02800
 • Legevakt: 116 117
 • Jordmor : 116 117 (legevakt formidlar kontakt)
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Vakttelefonar

 • Barnevern: 97 61 01 00
 • Brann og redning: 99 57 41 17
 • Bygg og eigedom: 47 90 77 47
 • Vatn og avløp: 90 36 11 11
 • Veg og park: 99 08 05 39 (Frå 1. oktober til 31. mars)

Vakttelefonar i kontortida

 • Barn og familie kl. 10-14: 53 46 16 90
 • Byggesak, tir, ons, tors, kl. 9-15: 94 78 93 09
 • Kart og oppmåling, tir, ons, tors, kl. 9-15: 48 86 13 78
 • Helsestasjonane, kl. 8-15: 53 46 16 20
 • Tildelingskontoret, kl. 8-15: 99 35 84 67

Kontaktinformasjon barnehage

Kontaktinformasjon ergo/fysio

Kontaktinformasjon grunnskule

Kontaktinformasjon heimetenester

Kontaktinformason institusjonar og omsorgsbustadar

Eksterne telefonnummer

 • Ettersøk av trafikkskadd vilt (døgnvakt): 48 00 73 27
 • Feilmelding straum BKK AS: 55 12 70 00
 • Krisesenter vest IKS avdeling Stord: 53 41 12 12
 • Mental Helse: 116 123
 • Kirkens SOS: 22 40 00 40
 • VO-linja for deg som opplev vald i nære relasjonar: 116 106
 • Veterinær i Kvinnherad (døgnvakt): 88 00 00 20