Meld frå
Har du symptom som kan skuldast koronavirus så ønsker Folkehelseinstituttet at du melder det inn. Les meir her.

Testing
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Karantene/isolasjon
Les meir om skilnaden på karantene og isolasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon
Råd om heimekarantene

Råd til deg eller husstandsmedlem som har symptom: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-deg-som-har-symptomer-pa-akutt-luftveisinfeksjon/