Meld frå
Har du symptom som kan skuldast koronavirus så ønsker Folkehelseinstituttet at du melder det inn. Les meir her.

Testing
Ved mistanke om koronasmitte skal du ringa koronatelefonen på tlf: 908 60 166. Telefonen er open måndag til fredag frå kl 08:00-10:00 og kl 13:30-14:30. 

Søndag 21. mars er telefon for teststasjon ope frå kl. 10.00 til 11.30.

Opningstider i påsken: 

  • onsdag 31. mars frå kl. 08:00-10:00 
  • torsdag 1. april og fredag 2. april: stengd
  • laurdag 3. april frå kl. 08:00-10:00
  • søndag 4. april og måndag 5. april: stengd

Teststasjon for testing.

Kvinnherad kommune har ei eiga mailadresse covid19@kvinnherad.kommune.no der du kan henvenda deg om du har generelle spørsmål om lokale korona-tiltak og vaksinasjon. NB! Ikkje send personopplysningar på e-post, helseopplysningar m.m.

Mailen er bemanna i ordinær arbeidstid på dagtid. Dersom det hastar å få svar, ta kontakt med koronatelefonen, fastlege, eventuelt legevakt.

Er du sjuk og treng legehjelp, ring fastlege eller eventuelt legevakten på tlf: 116 117.

Sjå elles informasjon frå Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Karantene/isolasjon
Les meir om skilnaden på karantene og isolasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon
Råd om heimekarantene

Råd til deg eller husstandsmedlem som har symptom: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-deg-som-har-symptomer-pa-akutt-luftveisinfeksjon/