Ferien er over og treng du ein koronatest, ring Koronatelefon for vaksine og testing: 90 86 01 66. Telefonen er open mellom klokka 08.00 og 10.00 kvardagar.
Utreise-testar og testar før arrangement kan vi ta dersom vi har kapasitet.

På heimesida til folkehelseinstituttet, FHI, finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon og oppdaterte retningsliner om korona. Sjå HER

Du kan òg finna informasjon om korona på helsenorge.no 

Teststasjon for testing.

Kvinnherad kommune har ei eiga mailadresse covid19@kvinnherad.kommune.no der du kan henvenda deg om du har generelle spørsmål om lokale korona-tiltak og vaksinasjon. NB! Ikkje send personopplysningar på e-post, helseopplysningar m.m.

Mailen er bemanna i ordinær arbeidstid på dagtid. Dersom det hastar å få svar, ta kontakt med koronatelefonen, fastlege, eventuelt legevakt.

Er du sjuk og treng legehjelp, ring fastlege eller eventuelt legevakten på tlf: 116 117.

Sjå elles informasjon frå Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Karantene/isolasjon
Les meir om skilnaden på karantene og isolasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon
Råd om heimekarantene

Råd til deg eller husstandsmedlem som har symptom: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-deg-som-har-symptomer-pa-akutt-luftveisinfeksjon/