Meld frå
Har du symptom som kan skuldast koronavirus så ønsker Folkehelseinstituttet at du melder det inn. Les meir her.

Testing
Ved mistanke om koronasmitte skal du ringa koronatelefonen på tlf: 908 60 166. Telefonen er open måndag til fredag frå kl 08:00-10:00 og kl 13:30-14:30. 

Teststasjon for testing.

Er du sjuk og treng legehjelp, ring fastlege eller eventuelt legevakten på tlf: 116 117.

Sjå elles informasjon frå Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Karantene/isolasjon
Les meir om skilnaden på karantene og isolasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon
Råd om heimekarantene

Råd til deg eller husstandsmedlem som har symptom: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-deg-som-har-symptomer-pa-akutt-luftveisinfeksjon/