Meld frå
Har du symptom som kan skuldast koronavirus så ønsker Folkehelseinstituttet at du melder det inn. Les meir her.

Testing
Ved mistanke om koronasmitte skal du kontakta tilhøyrande helsesenter.

Halsnøy helsesenter: 53 46 15 30
Hatlestrand helsesenter: 53 46 14 80 
Husnes helsesenter: 53 46 16 00
Rosendal helsesenter: 53 48 32 00

Sjå elles informasjon frå Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Karantene/isolasjon
Les meir om skilnaden på karantene og isolasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon
Råd om heimekarantene

Råd til deg eller husstandsmedlem som har symptom: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-deg-som-har-symptomer-pa-akutt-luftveisinfeksjon/