Denne sida er under utarbeiding. Har de spørsmål knytt til planar, ta kontakt med seksjon for kultur,næring og utvikling, tlf. 53 48 31 00.

Namn

Dokument

Vedteke

Målbruksplan for Kvinnherad kommune Målbruksplan for Kvinnherad kommune 26.05.2016

Kommunedelplan for omsorg, helse og sosial 2019 - 2029

 Vedteken plan.pdf

 Kunnskapsgrunnlag og analysar.pdf

29.08.2019

Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse

 Overordna ROS-analyse for Kvinnherad kommune

25.09.2014

Kommunedelplan for landbruk 2020

 Landbruksplan for Kvinnherad 2020-2025

18.06.2020

Kommuneplan, samfunnsdelen

 Kommuneplan for Kvinnherad 1999-2010

31.08.2000

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp

2020-2028

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2020-2028

Vedlegg

17.09.2020

Kommunedelplan for trafikktrygging 2021-2028

Trafikktryggingsplan 2021-2028

24.06.2021

Kommunedelplan for skulebruk 2016-2028

 Kommunedelplan for skulebruk

 Forskrift om skulekringar i Kvinnherad

17.12.2015

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2022

 Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

 Handlingsprogram 2020-2023

25.09.2014

                  

Kommunedelplan for Fjelbergsambandet

 Kommunedelplan for Fjelbergsambandet

 Plan- og profilteikningar

01.10.2012

Klima og energiplan 2020

 Klima og energiplan

23.06.2011

Hovudplan skogvegar 2013-2025

 Hovudplan skogsvegar

 

Folkehelseoversikten 2015-2019

 Folkehelseoversikten 2015-2019

26.03.2015

Akseptkriterium og metode for ROS

 Akseptkriterium og metode for ROS

21.02.2013

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde 2015-2016

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområde 2015-2016

30.01.2017