Kontaktinformasjon

Mange tek kontakt med kommunen vedkomande koronavirus – covid19. På folkehelseinstituttet får ein informasjon om koronaviruset som vert fortløpande oppdatert.

Folkehelseinstituttet om smittsame sjukdomar

  1. Dersom du ikkje finn svar på fhi.no, ring: 815 55 015 

  2. Dersom du trur du kan vera smitta, ring fastlegen (helsesenteret)

  3. Dersom du ikkje får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117

Helsedirektoratet har opna informasjonstelefon for spørsmål om korona. Informasjonstelefonen er oppretta for å avlaste medisinsk naudtelefon og andre delar av helsetenesten. Samstundes ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før dei ringer. Nummeret til informasjonstelefonen er 815 55 015.

 

Nav

Ved akutt behov for hjelp:

Dersom du har akutt behov for å snakka med nokon om korttidsstønad eller har akutt trong for mellombels stad å bu, kan du ringa tlf 412 885 22.