I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av ny detaljregulering for Børnes næringsområde, 134/34 m.fl., PlanID 20190006.

Les meir her.

Lenke til heile saken.