Valdagen er måndag 11. september. Kvinnherad kommune held òg val søndag 10. september. Sjå stad og tid nedanfor.
På valdagane må du røysta i eigen kommune.

Hugs å ta med legitimasjon når du skal røysta. Ta også gjerne med valkortet (papir eller digitalt).


Stad og tid:

Hatlestrand Oppvekstsenter:

  • Måndag 11.09.23 kl. 10:00 – 19:00

Rosendal samfunnshus, gymsalen:

  • Søndag 10.09.23 kl. 12:00 – 16:00
  • Måndag 11.09.23 kl. 10:00 – 19:00

Kulturhuset Husnes:

  • Søndag 10.09.23 kl. 12:00 – 16:00
  • Måndag 11.09.23 kl. 10:00 – 19:00

Øyatun skule:

  • Måndag 11.09.23 kl. 10:00 – 19:00

 

NB: Valdagen 11.09.23 stengjer lokala kl. 19:00
Meir informasjon om vallokala finn du her