Minner om at begge føresette må signera og ta med samtykkeskjema før vaksinasjon, og ta med ferdigutfylt Eigenerklæringsskjema på vaksinasjonsdagen og at éin føresett følgjer barnet/ungdomen til vaksinasjon. Obs: kun éin føresett kan følgja barnet grunna plassomsyn.

Sjå elles anbefalingar frå FHI om vaksinasjon til barn og unge: www.fhi.no/vaksinasjon-av-barn-og-unge