Førehandsrøysting: Frå laurdag 10. august på Biblioteket, Husnes. Frå måndag 12.august også på desse stadene:

  1. Rådhuset, Rosendal
  2. Hatlestrand skule
  3. Øyatun skule, Halsnøy

Førehandsrøysting held fram til og med 6.september. Tidspunkt for førehandsrøysting vil bli annonsert seinare.

Husk legitimasjon!

Valstyret