Landbruksdepartementet har sett av stimuleringsmidlar for  å sikre dekning av klinisk veterinærvakt i områder det er vanskeleg å skaffe veterinærar til den lovpålagde klinikse veterinærvakttenesta .

I 2021 laga dei eit nytt søkemønster for desse midlane. Kommunen vil prioritere dei veterinærane som er med i vaktordninga.

Søknad vert å sende til kommunen innan 4. februar, som igjen søkjer Statsforvaltaren.

Kommunen sin søknadsfrist er 11.februar . Vi ber om at de sender inn ein søknad til kommunen til post@kvinnherad.kommune.no

Sjå vedlagde dokument:

 Stimuleringstilskudd til veterinærdekning -forvaltningsansvar og saksbehandling 2022

Stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2022- frist for søknad 2022 og rapportering for 2021 er 11. februar

Ta gjerne kontakt .

Helsing

Sektor for samfunnsutvikling