Bestemmingar om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finn du her

Ytterlegare spørsmål og rettleiing kan rettast til Kristian Helgesen, kristian.helgesen@kvinnherad.kommune.no eller på telefon 99 16 94 03.