Søknad leverast elektronisk på eiga søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynet sine heimesider; https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/
Her finst også lenkjer og dokumenter til vilkåra.
 
Skjemaet er tilgjengeleg frå og med 15. januar 2021. Rekneskapsskjema finst også via lenkje på disse sidene.