Prosjektgruppa består av Sigbjørn Øye, Kjartan Thoresen, Harald Maaland, Egil Eide og Terje Natland, Anne-Lise Næs, og 3rw v/Tord Bakke og Philip Dixon Sandberg.
Me har delt litt på oppgåvene etter relevante tema, og når det har vore relevant, så har me i tillegg hatt med oss Kristian Helgesen - folkehelsekoordinator og Grete Solheim - næringssjef.
 
Ut frå presentasjonen som ligg ved så ser ein at det er mange val som må gjerast framover for å kome vidare med arbeidet. Me ynsker stort engasjement frå innbyggjarane i dette arbeidet, og er glad for innspel og tilbakemeldingar på presentasjonen vår. Me vil også kome tilbake til meir medverknad etter kvart.
 
Me planlegg elles å delta i Regionalt planforum 20. april no i vår.
 
Ta elles kontakt ved spørsmål: anne.lise.naes@kvinnherad.kommune.no