Leiar: Elisabeth Brakestad Boge          (I midten framme på biletet)

Nestleiar: Tord Sverresson Hatteberg  (nr 2 frå høgre bak på biletet)

Dei andre medlemmene er:

Peter Nesheim                       (ikkje til stades då biletet vart tatt)

Solfinn Kolle                           (i midten bak på biletet)

Abdisalem Z Mohamed           (nr 1 frå høgre nede på biletet)

Nikolai Sjøvangen Seljestad   (nr 1 frå høgre bak på biletet)

Mari Svendsen Fagerlid           (nr 2 frå venstre bak på biletet.

 

På biletet er også varamedlem Roar Vincent Aalvik (nr 1 frå høgre bak på biletet) og Linnea Eliassen med, ( nr 1 frå venstre bak)

Det nye rådet er satt saman av ungdommar frå Hatlestrand, Rosendal, Herøysund, Husnes og Halsnøy.

Valet vart gjennomført ved dei ulike ungdomsskulane i kommunen og ved Kvinnherad vidaregåande skule.

Rådet skal sitja i 2 år. Rådet  skal mellom anna vera ungdommar sitt talerøyr ovanfor politikarar og skal ha ei rådgjevande rolle for kommunen.