Det vil også vere mogleg for desse å søkje om leige i samband med gjennomføring av kampar og liknande arrangement knytt til aktiviteten.

Merk at dette berre gjeld aktivitet som Folkehelseinstituttet og bransjestandardane for særforbunda tilrår.

 

Les meir om retningslinjer og framgongsmåte på heimesida her.