Søknadane finn ein på NVE sin nettstad www.nve.no/8819/A (Onarheim) og www.nve.no/8876/A (Øyra)

Eksemplar av søknaden kan ein og få ved å vende seg til resepsjonen i Rådhuset til Kvinnherad kommune.

 

Alle som har meiningar om saka, kan sende fråsegn på ein av følgjande måtar:

- via skjema for fråsegner, som de finn på NVE sine internettsider

- via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høyringsuttale» og saksnummer 202207831 i emnefeltet,

og skriv namn og/eller organisasjonsnummer i innleiinga)

- via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO