SOMMAR

Skriftleg onsdag 25.mai

Munnleg onsdag 1.juni

VINTER

Skriftleg måndag 5.desember

Munnleg onsdag 7.desember

 

Pris:

Munnleg: 600 kr

Skriftleg (alle delprøvane): 600 kr

- 400 kr for kvar delprøve om du tek dei kvar for seg (lytte, lese, skrive)

 

KOMPETANSE NORGE har mykje nyttig informasjon om dei ulike prøvane.

Du finn heimesida deira her: https://www.kompetansenorge.no/