Per dags dato har ikkje Kvinnherad nokon lokale tiltak fordi smittesituasjonen er stabil og på hell. Det vil framover bli lagt ut oppdaterte smittetal på sidene våre måndag og fredag. Ved endringar i smittesituasjon vil det koma ny informasjon. Beredskapsgruppa har faste møte og følgjer situasjonen tett.