Toppe ønskte å høyra om korleis barnevernsreformen, også kalla oppvekstreformen, vert gjennomført i kommunen. 

Pedersen informerte også om dei ulike prosjekta barnevernet har sett i gang for å halda god kvalitet i tenestene sine. 

Ministeren gav uttrykk for at ho var godt nøgd med møte og med den informasjonen ho hadde fått.

Randi Pedersen

Barnevernsleiar Randi Pedersen informerte.