Utlysing av Kvinnherad kulturpris for 2021

Levekårsutvalet kan kvart år dele ut ein kulturpris til enkeltpersonar eller lag/organisasjonar.

Prisen vert gitt for særleg fortenestefull frivillig innsats for kulturlivet i kommunen eller for aktivt kulturarbeid over lengre tid.

Skriftlege forslag til kandidatar skal sendast til post@kvinnherad.kommune.no innan 01.06.2021.

Sjå meir informasjon her