Klipping av buskar, hekkar og tre, som veks ut i vegbane og fortau, som hindrar sikt og framkomst må klippast og ryddast av grunneigar jfr §31 og 43 i Veglova, sjå her.

Dersom dette ikkje vert utført innan veke 37, vil kommunen nytta maskinelt utstyr til rydding og klipping.

I avkøyrsle skal hekkar (siktlinja) ikkje vera høgare enn 50 cm over vegbana.

Rettleiing finn du her.