Kvinnherad kommune si eining for veg og park vil i veke 25 starta arbeid med kantslått og rydding av vegetasjon i byggefelt og langs kommunale vegar. Arbeidet vil bli utført maskinelt med litt grovt utstyr.

Klypping av buskar, hekkar og tre, som veks ut i vegbana og fortau, som hindrar sikt og framkommelegheit må klyppast og ryddast av grunneigar. Dersom dette ikkje vert utført innan veke 27, vil kommunen nytta maskinelt utstyr til rydding og klypping.

I avkjørslar skal hekkar (siktlinja) ikkje vera høgare enn 50 cm over vegbana.

Viser til Kvinnherad kommune si heimeside:  https://www.kvinnherad.kommune.no/vegvedlikehald.453880.nn.html