Vi søkjer først og fremst deg som har ønskje og vilje om å bidra i ein viktig del av samfunnsutviklinga. I tillegg kan følgjande kompetanseområde og erfaringsbakgrunn vera relevante:

  • Juss/rettsvitskap
  • Økonomi
  • Bransje
  • Marknad
  • Strategi
  • Styrearbeid

Selskap som det er aktuelt å vurdere nye styremedlemmar er til dømes:

  • Kvinnherad Energi AS
  • Kvinnherad Breiband AS
  • Kvinnherad Vekst AS
  • Fjellhaugen skisenter AS

Vi ønskjer å koma i kontakt med både deg som bur i kommunen eller har fritidsbustad i kommunen. Andre kan òg koma i betraktning.

Dersom dette er noko du kan tenkja deg å vurdera, ta gjerne kontakt med næringssjef Grete Solheim, tlf. 99153785, ev. e-post: grete.solheim@kvinnherad.kommune.no
eller kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik, tlf. 99276690, e-post: ragnhild.bjerkvik@kvinnherad.kommune.no

Legg gjerne ved ein CV eller LinkedIn-lenkje i e-posten innan 6. mai. Desse vert vurdert fortløpande.