Rådyrjakt

Rådyrjakt startar med bukkejakt frå 10. august, medan den ordinære rådyrjakta (inkludert hodyr og kje) tek til 25. september og varar til og med 23. desember.

Hjortejakt

Hjortejakta startar 1. september og varar til og med 23. desember.

Sjå Miljødirektoratet sine sider for meir informasjon om jakt, fangsttider, fredingsperiodar m.m. 

Hjort 7 foto LTV.jpg
Foto: Leiv Trygve Varanes