Arbeidet omfattar riving av mur, etablering av natursteinsmur, grøfting og vegutbetring. Innlevert tilbod skal vera komplett utan forbehold.

Tilgang på konkurransegrunnlag vert sendt ut etter førespurnad til:
lena.aakre.sjo@kvinnherad.kommune.no

Open tilbodsbefaring vil bli halde:
Tysdag 24.11.2020 kl. 10:00. 

Oppmøte ved Sauanesvegen 10, 5450 Sunde.