Tysdag 16. november 2021 frå klokka 17:00 til 19:00 vert det halde eit informasjonsmøte om Vegnorm for Kvinnherad kommune, i Kinosalen på Husnes. Møtet er ope for alle som ynskjer å høyre.  

Om du ynskjer å lese utkastet til vegnorma, klikkar du her

Ynskjer du å kome med synspunkt til vegnorma, sender du dei til post@kvinnherad.kommune.no, eller i posten til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 ROSENDAL. Merk gjerne med "Synspunkt til vegnorma"

Fristen for å kome med synspunkt er utvida til 1. desember 2021