Statnett planlegger ny Onarheim transformatorstasjon og i den forbindelse inviterer vi til informasjonsmøte og åpen kontordag for å presentere våre planer og ha dialog med berørte og innbyggere på Husnes.

Det inviteres til informasjonsmøte på Kulturhuset på Husnes 7. mars klokken 18.00-20.00.

Statnett vil ha åpen kontordag samme sted dagen etter, 8.mars fra kl 13.00 til 17.30

Informasjonsmøtet er åpent for alle som ønsker mer informasjon om prosjektet. Det vil være anledning til å stille spørsmål og komme med innspill i møtet.

 

På åpen kontordag ønsker vi enhver som har spørsmål om prosjektet velkommen til en prat med oss

BmtQAAAABJRU 5ErkJggg==