Førebels skattemelding er no sendt ut i frå Skatteetaten. Endeleg skattemelding kjem i midten av juni. Mange opplever at det er vanskeleg å nå skatteetaten på telefon, og ringjer då til kommunen. Her kan me ikkje hjelpa, og me vil råda dei innbyggjarane som vil ha kontakt med skattekontoret i Skatteetaten til i staden for å ringja bruka denne lenka:

https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-person/

Frå i år kan du også logga deg inn på skatteetaten si side for å endra kontonummeret du vil ha eventuell tilgodeskatt utbetalt til. Logg deg då på denne lenka: https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1030a-endre-kontonummer/