Levekårsutvalet vedtok i møte 05.09.2023, sak 2023/37, at framlegg til reviderte SFO-vedtekter vert sendt på høyring i seks veker med høyringsfrist 22.10.2023 jf. forvaltningslova § 37.

Framlegg til reviderte SFO-vedtekter vert med dette lagt ut på høyring. Dei reviderte vedtektene kan du lesa her: 
Høyringsbrev - reviderte vedtekter fro SFO frå 01.01.2024
Utkast vedtekter SFO frå 01.01.2024

Dokumenta kan og lesast på Rådhuset og Kvinnherad biblioteket på Husnes. Barnehagar og skular får framlegget tilsendt.

Høyringsuttalar vert å senda til Kvinnherad kommune:

Postadresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Merk: SFO - høyring

Frist: 22.10.23