Saman for eit betre vassmiljø

Vassregion Hordaland omfattar alt ferskvatn og kystvatn i Hordaland fylke.

Regional vassforvaltingsplan for vassregion Hordaland skal no rullerast.

Korleis kan me få eit godt vassmiljø til glede og nytte for heile samfunnet?

Me ynskjer  innspel på:

  • Planprogram for regional vassforvaltningsplan for vassregion Hordaland og Sogn og fjordane 2022-2027

  • Hovudutfordringar i vassregionen og vassområda.

Dokumenta finn du på Vannportalen.no ved å følgje denne lenka:

http://www.vannportalen.no/vannregioner/hordaland/plandokument/plandokument---pa-hoyring-i-2019/

 

Frist for høyringsinnspel er 30. juni 2019.

som bes sendast til: Hordaland fylkeskommune,boks 7900, 5020 Bergen

epost:hfk@hfk.no.  Kontaktperson: Sveinung.Klyve@hfk.no