Situasjonen for Kvam herad ser òg ut til å eskalere. Det kan difor verte ein utfordrande ressurssituasjonen der og etter kvart.

Med dette oppmodar vi om at helsepersonell - pensjonistar og andre som ikkje har eit arbeidsforhold i Kvinnherad kommune – om å melda seg. Ulvik vil leggja til rette og syta for praktiske forhold som bustad/overnatting.

Dersom de har høve til å støtte i den vanskelege situasjonen, ber vi om at de kontaktar ein av følgjande:

Åshild Lussand Sønsteby, kommunalsjef helse og omsorg: e-post: ashild.sonsteby@ulvik.kommune.no, tlf. 56527051/40007151

Thore Hopperstad, rådmann: e-post: thore.hopperstad@ulvik.kommune.no, 56527017/4007158.