Visste du at:

-Høg fart er ein av dei største faktorane for dødsulykker i trafikken
-Lovleg fart er ikkje det same som forsvarleg fart. Fartsgrenseskiltet er eit forbodskilt og betyr «forbode å køyra fortare enn»
-Om du blir påkøyrd som fotgjengar i 30 km/t har du 80 prosent sjanse for å overleve, men om du blir påkøyrd som fotgjengar i 50 km/t er det 80 prosent sjanse for at du døyr.
-Visst du køyrer i 93 km/t i staden for 80 km/t doblast risikoen for at du kan døy visst det skjer ei ulykke.

Meir informasjon finn du HER