• Juridisk vurdering av vedtekter for Kvinnherad Energi A/S
  • Orientering om forhandlingane så langt

Peder Sjo Slettebø
Ordførar