• Hald éin meters avstand
  • Hugs på hand- og hostehygiene
  • Hald deg heime om du er sjuk
  • Unngå større folkemengder
  • Bruk sunn fornuft

Du kan lesa meir om dette på nettsida til FHI: www.fhi.no/fakta/reiserad-koronavirus

God sommar!