Dette vil føre til at vegen kan bli stengt i kortare periodar under arbeidet. Arbeidet vil pågå heile veke 44.

Trea er gamle og må fjernast på grunn av trafikktrygleiksomsyn