Våre betalingsvilkår ved EHF-faktura er: Netto 20 dagar etter mottak av korrekt faktura, om ikkje anna er bestemt i avtale. Vår adresse for elektronisk faktura er «964967636». Kvinnherad kommune anbefaler at du som leverandør tar kontakt med oss ved fyrste sending av EHF-faktura, slik at vi får sjekka at fakturaen kjem fram. Les meir om EHF-faktura på: http://www.anskaffelser.no/e-handel/faktura

 

Faktura på e-post er ikkje å rekna som elektronisk handelsformat (EHF-faktura).

For behandling av faktura bruk denne sjekklista:

 1. Opplysningar som må vera påført faktura:

  • Adresse til sentralt fakturamottak

  • Ditt organisasjonsnummer

  • Ditt bankkontonummer

  • Fakturanummer og eventuelt KID

  • Fakturadato

  • Forfallsdato

 2. Faktura bør merkast med adresse varene er levert

 3. Faktura må merkast i felt «Deres ref.» med oppgitt Ressursnr. Ressursnr. må skrivast nøyaktig som oppgitt– utan andre tegn, bokstavar eller mellomrom.

 

Adresse til sentralt fakturamottak er:
Kvinnherad Kommune
Økonomikontoret
Rosendalsvegen 10
5470 ROSENDAL

For meir informasjon kontakt :
Anita Hille tlf. 476 43 280
Jorunn Karin Furdal, tlf. 901 24 866